O nás

Sme skupina ľudí, ktorí majú radi šport a zábavu. Ideme za jedným spoločným cieľom a to rozvoj všetkých pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia).

Tieto základné pohybové schopnosti potrebujeme nie len pri športe ,ale aj v bežnom živote. Nesnažíme sa špecializovať na žiadny druh športu. Chceme byť všestranní a dosiahnuť harmóniu medzi týmito pohybovými schopnosťami.

Cieľom je celková všeobecná príprava, akýsi určitý základ ktorý by mal mať každý jednotlivec či už je len rekreačný alebo vrcholový športovec. Dom sa stavia tiež od základov a nie od strechy. Takže bez kvalitne vybudovaných základov v našom prípade pohybových návykov, zručností a určitým stupňom pohybových schopností sa neposunieme za lepším výkonom.

Čo ti chceme ponúknuť?

 • Nové možnosti trénovania pre všetky skupiny ľudí.
 • Stále nové a nové tréningové plány (jednotky), aby sme sa vyvarovali stereotypu a demotivacii z tréningu.
 • Dosiahnutie funkčnosti organizmu a nie len estetiky.
 • Získanie nových poznatkov, návykov a zdokonalenie pohybových zručností.
 • Spoznanie množstva ľudí a zároveň nových priateľov.
 • Formu zábavy a hlavne motiváciu pri prekonávaní Vašich hraníc.
 • Športovanie na rôznych akciách ako tím ľudí ktorých baví športovanie
 • Stály odborný dohľad pod diplomovovaným trénerom.

Mgr. Peter Dančo

Vzdelanie:

 • FTVŠ UK – odbor: Šport a zdravie a uč. TV – špecializácia fitness.
 • Kvalifikácia V. stupňa


Certifikáty a školenia:

 • kurz vodnej záchrany
 • 2011 Kettlebells - 3D fitness
 • 2011 SM- Systém I
 • 2012 SM - Systém II
 • 2012 Flowin
 • 2012 Workshop – Doplnky výživy pre silový tréning a fitness I (Vedecké fakty o ich účinku a dávkovaní)
 • 2012 - BOSU core - Face czech academy
 • 2012 - Funkční tréning CORE ve sportovní přípravě (workshop) - Face czech academy
 • 2012 - Funkční tréning CORE ve sportovní přípravě - Advanced (workshop) - Face czech academy
 • 2012 - Rehabilitace a trénink po úrazech dolních končetin (workshop) - Face czech academy
 • 2013 - konferencia - Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia.
 • 2013 - Akrální koaktivační terapie I - Rehaspring
 • 2014 - Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace (PNF) - Rehaspring
 • 2014 - Dynamická Neuromuskulární stabilizace , podle Koláře (DNS) - Prague school.

 • Spolupráca na Celoeurópskom projekte pre obéznych ľudí s nábehom na cukrovku.E-mail: peterdanco17@gmail.com

Tel.: 0918 865 162