Venujte 2 % z dane
Ako poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu:

Ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (stiahnuť si ho môžete na nasledovných odkazoch: rtf verzia / pdf verzia). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Dôležité termíny:

do 31. marca 2014 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2014 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane - stiahnuť si ho môžete na nasledovných odkazoch: rtf verzia / pdf verzia)


Tlačivá na stiahnutie:
vyhlásenie o poukázaní 2 % dane - rtf verzia / pdf verzia
Potvrdenie o zaplatení dane - rtf verzia / pdf verzia


ĎAKUJEME